Rakennuttaminen

Rakennuttaminen

Suoritamme vesikattojen ja julkisivujen korjaushankkeiden projektikohtaisia rakennuttamis- ja valvontatehtäviä. Asiakkainamme ovat julkiset rakennuttajaorganisaatiot, taloyhtiöt sekä ammattirakentajat.

• Hankkeiden esiselvitykset

Voi pitää sisällään esimerkiksi nykyisen katteen tai julkisivun elinkaaren selvittämisen sekä arvion mahdollisen saneerauksen tarpeesta ja kustannuksista. Esiselvitystä voidaan hyödyntää esimerkiksi taloyhtiön hallituksen päätöksenteon tukena, sillä se antaa selkeän pohjan hankesuunnittelulle.

• Hankekohtaiset suunnitelmat

Hankkeiden onnistumisen edellytyksenä on hyvin suunniteltu kokonaisuus aina projektin aloituksesta sen vastaanottoon asti.

• Vastaavan työnjohtajan palvelut

Rakennushankeen läpivieminen on tilaajan sekä urakoitsijoiden kanssa toteutettavaa yhteistyötä. Tämän yhteistyön varmistamiseksi tulee hankkeella olla tilaajan tai urakoitsijan toimesta nimetty vastaava työnjohtaja, joka pitää huolta hankkeen toimenpiteistä ja toimittaa tarvittavat katselmukset.

• Rakennushankkeen toteuttaminen

Voi pitää sisällään muun muassa seuraavanlaisia toimenpiteitä:

tarjouspyynnöt
kohteiden esittely
tarjousten käsittely
urakoitsijoiden valinta
valvontatyöt

Ota yhteyttä

Haluatko lisätietoja?

Laita meille viestiä, niin olemme yhteydessä